Author Anai Ramirez

Anai Ramirez is a multimedia journalism major at UT El Paso.